20090612

καλιμπράρισμα

οι προηγούμενες δύο αναρτήσεις μπορούν να συμπτυχθούν σε ένα μοντέλο καλιμπραρίσματος των αποτελεσμάτων των επιλογών μας.

"μία ζωή την έχουμε"
αν κάθε μία απόφαση εξαρτάται από το προηγούμενο αποτέλεσμα και μόνο,
το σημείο στον πολυδιάστατο χώρο της ζωής στο οποίο θα βρεθούμε σε βάθος χρόνου ακόμη και μόνο μίας ημέρας διατρέχει μία αρκετά μεγάλη επιφάνεια.

"βαθύς προγραμματισμός"
αν κάθε μία απόφαση εξαρτάται από σκέψη που έχει πλάνο βάθος χρόνου,
η διάρκεια της σκέψης νοείται ως χαμένος πρακτικά χρόνος, μιας και η εξέλιξη των γύρω μας σε συνάρτηση με τη δική μας, μας καθιστά σχεδόν ακίνητους.
επίσης σχεδόν απίθανο να κάνουμε κάθε φορά τέλειες επιλογές.
η πολυπλοκότητα των εγχειρημάτων τέτοιων σκέψεων καθιστούν τον πονοκέφαλο μόνιμο.

"καθημερινότητα δύο ημερών"
με προοπτικές που διανύουν δύο μόνο ημέρες, σίγουρα δε μας πιάνει πονοκέφαλος.
ο χρονοπρογραμματισμός των επιθυμιών μας σε αυτές τις δύο μέρες μας κάνει αρκετά εξυπνότερους στις επιλογές μας,
εξαιτίας της συνεχούς εξάσκησης του αλγορίθμου του σακιδίου.
ο δειγματοχώρος των ζευγών αποφάσεων-αποτελεσμάτων πληθαίνει ταχύτατα και δημιουργεί ώριμες σκέψεις αντίθετα με το carpe diem χωρίς σκέψη, που δρα μόνο ευριστικά.
επίσης, υπάρχει ευελιξία προχωρώντας από βήμα σε βήμα
και σχετική ομοιογένεια ανάμεσα στα δείγματα,
πράγμα που δε συμβαίνει στις άλλες δύο στρατηγικές.
το γεγονός αυτό είναι και που δίνει την υπεροχή στη στρατηγική αυτή.


επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: